antagande

antagande
• tro, förutsättning, förmodan, presumption, supposition, premiss
• hypotes, antagande, förmodan, förutsättning
• förmodan, antagande, gissning, förväntan, misstanke, aning
• gissning, antagande, aning, förmodan

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • förmodan — • förmodan, antagande, gissning, förväntan, misstanke, aning • tro, förutsättning, förmodan, presumption, supposition, premiss • gissning, antagande, aning, förmodan • antagande • hypotes, antagande, förmodan, förutsättning …   Svensk synonymlexikon

  • aning — • förkänsla, aning, farhåga, förnimmelse, premonition • förkänsla, förkänning, förnimmelse, misstanke, farhåga, varsel, intuition • gissning, antagande, aning, förmodan • förnimmelse, föreställning, intryck, uppfattning, känsla, föraning, aning • …   Svensk synonymlexikon

  • gissning — • förkänsla, förkänning, förnimmelse, misstanke, farhåga, varsel, intuition • gissning, antagande, aning, förmodan • förmodan, antagande, gissning, förväntan, misstanke, aning …   Svensk synonymlexikon

  • förutsättning — • klausul, förbehåll, inskränkning, villkor, betingelse, reservation • förutsäga, ana, emotse, antecipera • förutsättning, villkor, premiss, klausul • hypotes, antagande, förmodan, förutsättning • tro, förutsättning, förmodan, presumption,… …   Svensk synonymlexikon

  • förväntan — • hopp, förhoppning, förväntan, önskan • förmodan, antagande, gissning, förväntan, misstanke, aning …   Svensk synonymlexikon

  • hypotes — • hypotes, antagande, förmodan, förutsättning …   Svensk synonymlexikon

  • misstanke — • förmodan, antagande, gissning, förväntan, misstanke, aning • förkänsla, förkänning, förnimmelse, misstanke, farhåga, varsel, intuition …   Svensk synonymlexikon

  • postulat — • självklarhet, grundsanning, grundsats, grundpricip • hypotes, antagande, förmodan, förutsättning …   Svensk synonymlexikon

  • presumption — • förmodan, antagande, gissning, förväntan, misstanke, aning • mening, tro, förutsättning, förmodan, presumption, supposition, premiss • tro, förutsättning, förmodan, presumption, supposition, premiss …   Svensk synonymlexikon

  • spekulation — • gissning, antagande, aning, förmodan …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”